Privacy

Uw persoonsgegevens vallen onder de privacywet. EasyROM is gebonden aan en handelt conform de geldende privacywetgeving.

Wij betrachten uiterste zorg bij de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede ten aanzien van de beveiliging van deze persoonsgegevens.

Het EasyROM Platform wordt zelfstandig (door zorgverleners of particuliere eindgebruikers) ingezet, zonder tussenkomst van EasyROM-medewerkers.

Uw zorgverlener kan u aangeven voor welke doeleinden uw gegevens worden verzameld. Tevens kunt u uw zorgverlener te allen tijde verzoeken om uw dossier te vernietigen of te archiveren.

Het is medewerkers van EasyROM niet toegestaan om zonder de toestemming van uw behandelaar gegevens in te zien of te wijzigen.

EasyROM maakt gebruik van een beveiligde app- en web-omgeving. Informatie wordt volledig versleuteld uitgewisseld met uw zorgverlener.

De ICT-systemen van EasyROM voldoen aan de eisen van de informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510.